ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ORDERING PRODUCT
PAYMENT
DELIVERY

การสั่งซื้อ ของพรีเมี่ยม ของชำร่วย

การสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า โดยช่องทางดังนี้
– สั่งซื้อทางระบบของเว็บไซต์ (ขอใบเสนอราคา) หรือ ทาง Email : info11@aaglory.com โดยแจ้งรหัสสินค้าที่ต้องการ จำนวน แนบไฟล์ข้อความหรือโลโก้ ระบุเวลาที่ต้องใช้สินค้า เป็นต้น
– ทางเราจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและราคาผ่านอีเมล หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน และเมื่อท่านได้ตกลงแล้ว ท่านสามารถยืนยันการสั่งซื้อผ่านทางอีเมลได้
– สอบถามรายละเอียดสินค้าและสั่งซื้อสินค้า Hotline : 094-90422226 Line ID : @aaglory เวลา 8.30 – 17.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

แจ้งการชำระเงิน

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้ว ทางร้านจะแจ้งรหัสหมายเลขคำสั่งซื้อให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อและขอรับเงินคืนได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ การเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า และการรับประกัน
ท่านสามารถชำระเงินมัดจำหรือเงินค่าสินค้า โดยโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคาร และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียดของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสหมายเลขคำสั่งซื้อ ทาง e-mail หรือทางระบบแจ้งการชำระเงิน

การจัดส่งสินค้า

1. สินค้าจัดส่งผ่านบริการพนักงานส่งสินค้า ไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทขนส่ง ตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านจะต้องชำระค่าสินค้าครบถ้วนก่อนวันกำหนดส่งสินค้า
2. ในกรณีที่กล่องพัสดุบรรจุสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องหรือบุบสลาย ให้ผู้ใช้บริการปฏิเสธการรับสินค้าดังกล่าว เพื่อทาง “AA Glory” จะได้ตรวจสอบกับทางผู้ขนส่งสินค้า มิเช่นนั้น “AA Glory” สงวนสิทธิปฏิเสธการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้มีความผิดพลาดผู้ใช้บริการต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

การเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า และการรับประกัน

 1. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า หากพบว่าสินค้าบุบสลายหรือมีความชำรุดบกพร่อง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนมาทันที โดยสินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อตอนรับสินค้า ตลอดจนเอกสารคู่มือและอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบพบความบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าสินค้าจะโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยจะไม่รับคืนสินค้าที่ได้นำไปใช้งานแล้ว
3. สินค้าจะได้รับประกันความเสียหายสินค้าที่เกิดจากการใช้งานปกติตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ เมื่อสินค้าบกพร่องหรือความเสียหายกรุณาติดต่อเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าทันที

บริการ One Stop Service ที่เดียวจบ

การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เป็นการนำสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมารวมอยู่ที่เดียวกัน ในลักษณะเสร็จในที่นี่ที่เดียวมีครบทุกอย่าง โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถรับสินค้าและบริการได้ ณ ที่เดียวแทนที่การติดต่อหลายที่ ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

Omakase

Omakase “เราจัดให้” : การให้บริการจัดหาและนำเสนอสินค้าที่ดีและเหมาะสมที่สุดด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญของเรา เพียงท่านแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานหรือลักษณะกิจกรรม จำนวน งบประมาณ ช่วงเวลาที่ต้องใช้สินค้า เป็นต้น โดยให้เป็นหน้าที่ของเราในการนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้ท่านเลือกสรร เพื่อช่วยให้การหาสินค้าและบริการของท่านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์ งบประมาณ และระยะเวลา