HOW TO ODER

ขั้นตอนการสั่งทำของที่ระลึก และของแจกลูกค้ากับเรา

AA-Product-Icon-1

เลือกแบบสินค้าที่ชอบ แจ้งสี และจำนวน พร้อมไฟล์โลโก้

ขอใบเสนอราคา ยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมชำระเงินมัดจำ

AA-Product-Icon-3

ยืนยันรูปแบบงานโดยการตรวจสอบสินค้า และการวางโลโก้

AA-Product-Icon-4

ดำเนินการผลิต ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ และส่งมอบงาน

1. เลือกแบบสินค้าที่ชอบ
เลือกสินค้าที่ต้องนำมาทำเป็นของที่ระลึก และของแจกลูกค้าจากหน้าเว็บไซต์ พร้อมแจ้ง ชื่อสินค้า สี จำนวน และแนบไฟล์โลโก้ ระบุเวลาที่ต้องใช้สินค้า ส่งมาทาง Line : @aaglory เมื่อได้รับแล้วทาง AA GLORY จะดำเนินการติดต่อกลับทันที
2. ขอใบเสนอราคา สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%
สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ หากมีการทำใบเสนอราคา ลูกค้าเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%
3. ยืนยันรูปแบบงาน
ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบงาน, การวางแบบโลโก้ และ Packaging ของตัวสินค้า และยืนยันความถูกต้องของแบบงาน
4. เริ่มดำเนินการผลิต
ดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ
5. ชำระเงินส่วนที่เหลือ และจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสารตามวันที่นัดหมาย
เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย

ข้อมูลการติดต่อ
All Around The World Co., Ltd.
AA Building, 18 Phutthamonthon sai 2 soi 1Bangkhae-nua, Bangkae, Bangkok 10160
Line ID : @aaglory
Hotline : 02 082-1818, 099-252-5330
Email : info11@aaglory.com
Website : www.aaglory.com

Portfolio
ผลงานของเรา

Our services
บริการของเรา

How to oder
ขั้นตอนการสั่ง

HOW TO ODER

ขั้นตอนการสั่งทำของที่ระลึก และของแจกลูกค้ากับเรา

AA-Product-Icon-1

เลือกแบบสินค้าที่ชอบ แจ้งสี และจำนวน พร้อมไฟล์โลโก้

ขอใบเสนอราคา ยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมชำระเงินมัดจำ

AA-Product-Icon-3

ยืนยันรูปแบบงานโดยการตรวจสอบสินค้า และการวางโลโก้

AA-Product-Icon-4

ดำเนินการผลิต ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ และส่งมอบงาน

1. เลือกแบบสินค้าที่ชอบ
เลือกสินค้าที่ต้องนำมาทำเป็นของที่ระลึก และของแจกลูกค้าจากหน้าเว็บไซต์ พร้อมแจ้ง ชื่อสินค้า สี จำนวน และแนบไฟล์โลโก้ ระบุเวลาที่ต้องใช้สินค้า ส่งมาทาง Line : @aaglory เมื่อได้รับแล้วทาง AA GLORY จะดำเนินการติดต่อกลับทันที
2. ขอใบเสนอราคา สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%
สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ หากมีการทำใบเสนอราคา ลูกค้าเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%
3. ยืนยันรูปแบบงาน
ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบงาน, การวางแบบโลโก้ และ Packaging ของตัวสินค้า และยืนยันความถูกต้องของแบบงาน
4. เริ่มดำเนินการผลิต
ดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ
5. ชำระเงินส่วนที่เหลือ และจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสารตามวันที่นัดหมาย
เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย

ข้อมูลการติดต่อ
All Around The World Co., Ltd.
AA Building, 18 Phutthamonthon sai 2 soi 1Bangkhae-nua, Bangkae, Bangkok 10160
Line ID : @aaglory
Hotline : 02 082-1818, 099-252-5330
Email : info11@aaglory.com
Website : www.aaglory.com

Portfolio
ผลงานของเรา

Our services
บริการของเรา

How to oder
ขั้นตอนการสั่ง