FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ท่านสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทางร้านได้จากคำถามที่มักพบบ่อยด้านล่างนี้ และหากข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบเพิ่มเติมได้ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อได้โดยเลือกแบบสินค้าที่ต้องการจากเว็บไซต์ แจ้งรหัสสินค้าหรือรายการสินค้าหรือรูปสินค้า จำนวนสินค้าสั่งซื้อ แนบไฟล์ข้อความหรือโลโก้ที่ต้องการพิมพ์ ระบุเวลาที่ต้องการใช้สินค้า เป็นต้น แจ้งมาทางร้านเพื่อขอใบเสนอราคาและทำการสั่งซื้อ

ช่องทางในการส่งข้อมูล

  • e-mail :info11@aaglory.com
  • Line ID : @aaglory
ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

     การผลิตสินค้าของพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของที่ระลึก โดยลูกค้าเป็นผู้เลือกสินค้าที่ต้องการ กำหนดรูปแบบ สี ขนาด ข้อความที่พิมพ์หรือสกรีน เป็นการผลิตขึ้นมาใหม่ จึงต้องมีขั้นต่ำในการผลิตสินค้า (MOQ: Minimum Order Quantity) เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมเมื่อเฉลี่ยราคาสินค้าต่อหน่วยแล้วไม่สูงเกินไป
     ขั้นต่ำในการรับผลิตจะขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของสินค้า เช่น เสื้อยืด ร่ม หมวก เริ่มต้นตั้งแต่ 100 ชิ้น 300 ชิ้น พัดสปริง พัดกระดาษ เริ่มต้น 500 ชิ้น 1,000 ชิ้น หรือ ปากกามาสคอต เริ่มต้นที่ 5,000 หรือ 10,000 ชิ้น หากท่านสนใจสินค้าประเภทใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ราคาสินค้าในการสั่งซื้อ

   ท่านสามารถขอทราบราคาสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ โดยเลือกแบบสินค้าบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ รูปแบบสินค้าที่แสดงไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้เลือกดูว่าใกล้เคียงกับแบบที่ต้องการสั่งซื้อหรืออาจกำหนดเพิ่มเติมจากแบบได้ ในการขอทราบราคาในการสั่งซื้อ จึงควรแจ้งรหัสสินค้า จำนวนสั่งซื้อ และรูปแบบการจัดทำที่ต้องการ เพื่อให้ทางร้านได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อประมาณราคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อให้ทราบ หากลูกค้ามีแบบสินค้าอยู่แล้ว เพียงแค่ส่งรูปแบบที่มีพร้อมกับรายละเอียด ขนาด สี รูปแบบที่ต้องการพิมพ์หรือสกรีนโลโก้ และจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ ทางร้านจะคำนวณราคาแจ้งให้ท่านทราบได้

การจำหน่ายสินค้าที่ผลิตเป็นของพรีเมี่ยม

   ร้านรับผลิตสินค้าของพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของที่ระลึก โดยลูกค้าเป็นผู้เลือกประเภทสินค้า กำหนดขนาด สี รูปแบบที่ต้องการพิมพ์หรือสกรีนโลโก้สินค้าที่ผลิตเป็นของพรีเมี่ยมดังกล่าว ผลิตขึ้นเฉพาะลูกค้าที่สั่งเท่านั้นไม่ได้มีจำหน่ายทั่วไป

   กรณีสินค้านำเข้าหรือสินค้าที่ผลิตสำเร็จแล้ว ทางร้านจำหน่ายพร้อมพิมพ์หรือสกรีนโลโก้ โดยกำหนดปริมาณการสั่งซื้อ เริ่มต้นที่ 100 ชิ้นต่อประเภทสินค้า

ขอตัวอย่างสินค้า

   ลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าและต้องการดูตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ ทางร้านยินดีที่จะจัดส่งสินค้าตัวอย่างให้แก่ท่าน เมื่อท่านได้แจ้งรูปแบบ จำนวน และรายละเอียดการสั่งซื้อแล้ว ทางร้านจะกำหนดให้วางเงินประกันสินค้าบางประเภทสินค้าหรือสินค้าที่มีราคาสูง โดยทางร้านจะคืนเงินประกันเมื่อท่านส่งคืนสินค้าหรือเมื่อได้มีการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน

พิมพ์โลโก้ สกรีนโลโก้สินค้า พิมพ์ยูวี พิมพ์เลเซอร์

   ลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าและต้องการดูตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ ทางร้านยินดีที่จะจัดส่งสินค้าตัวอย่างให้แก่ท่าน เมื่อท่านได้แจ้งรูปแบบ จำนวน และรายละเอียดการสั่งซื้อแล้ว ทางร้านจะกำหนดให้วางเงินประกันสินค้าบางประเภทสินค้าหรือสินค้าที่มีราคาสูง โดยทางร้านจะคืนเงินประกันเมื่อท่านส่งคืนสินค้าหรือเมื่อได้มีการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน

ระยะเวลาการผลิตสินค้า

  ระยะเวลาในผลิตสินค้าของพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของที่ระลึก จะขึ้นกับประเภทสินค้า แบบ และจำนวนที่สั่ง อาทิ ร่มกันแดด ร่มสั่งทำประมาณ 30 วัน หากเป็นร่มสำเร็จรูปสกรีนแล้ว ไม่เกิน 7 วัน หมวก ระยะเวลการผลิตประมาณ 20-30 วัน เสื้อยืด เสื้อโปโลตามสั่ง ใช้เวลาผลิต 30 วัน กรณีเป็นสีพิเศษย้อมสีใหม่ 60 วัน ผ้าขนหนู ใช้เวลาผลิต 30 วัน กรณีทอย้อมสีใหม่ 60 วัน หากเป็นสำเร็จรูปพร้อมปักโลโก้ไม่เกิน 15 วัน นอกจากนี้หากเป็นช่วงที่มีงานผลิตจำนวนมากหรือช่วงเทศกาลต่างๆ อาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในผลิตเพิ่มขึ้น

   ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน อาจเปลี่ยนมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปและทำสกรีนชื่อโลโก้ลงไป ซึ่งสามารถส่งมอบได้ภายใน 7-15 วัน

วิธีแจ้งการชำระเงิน

ส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทาง Email:info11@aaglory.com, Line ID : @aaglory

การเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า และการรับประกัน

1. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า หากพบว่าสินค้าบุบสลายหรือมีความชำรุดบกพร่อง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนมาทันที โดยสินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อตอนรับสินค้า ตลอดจนเอกสารคู่มือและอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบพบความบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าสินค้าจะโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน

2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยจะไม่รับคืนสินค้าที่ได้นำไปใช้งานแล้ว

3. สินค้าจะได้รับประกันความเสียหายสินค้าที่เกิดจากการใช้งานปกติตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ เมื่อสินค้าบกพร่องหรือความเสียหายกรุณาติดต่อเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าทันที

การรับการรับประกัน

การเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า และการรับประกัน
1. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า หากพบว่าสินค้าบุบสลายหรือมีความชำรุดบกพร่อง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนมาทันที โดยสินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อตอนรับสินค้า ตลอดจนเอกสารคู่มือและอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบพบความบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าสินค้าจะโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยจะไม่รับคืนสินค้าที่ได้นำไปใช้งานแล้ว
3. สินค้าจะได้รับประกันความเสียหายสินค้าที่เกิดจากการใช้งานปกติตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ เมื่อสินค้าบกพร่องหรือความเสียหายกรุณาติดต่อเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าทันที